MANAGEMENT

Management

Under ett företags utvecklingsprocess ställs dess ledning inför en mängd av beslutssituationer. Några av dessa beslut kan vara kritiska för att en redan existerande värdeskapande tillväxt ska fortgå, några kan avgöra företagets fortsatta levnad och andra kan vara nödvändiga för att en värdeskapande process ens ska kunna vara möjlig att initiera. Helios Consulting tillhandahåller många av de verktyg som ökar sannolikheten för att rätt beslut fattas vid rätt tidpunkt.

I form av en affärsplan har Helios möjligheten att erbjuda kundföretaget ett noga anpassat strategiskt styrdokument som utgör en välbehövlig kompass under företagets livsskeden. Därutöver tillhandahåller Helios tjänster som hjälper styrelsen till mer konkreta taktiska och operativa beslut som exempelvis uppkommer vid investerings-, obestånds-, rationalitets- och tillväxtssituationer.

VÄRDEFRÄMJANDE MANAGEMENTTJÄNSTER

De som fattar de strategiska och taktiska besluten i mindre företag tvingas ofta dela sin tid mellan företagsledning och andra mer praktiska delar av verksamheten. Med stöd från Helios Consulting ges tid och möjligheter till ett beslutsfattande som inte enbart bygger på känsla och erfarenhet utan även från erkända empiriskt underbyggda modeller och mångårig extern erfarenhet. 

På så vis kan mindre företag tillgodogöra sig beslutstöd som annars till stor del endast är förunnat större aktörer och därmed skapa sig en komparativ fördel gentemot sina jämnstora konkurrenter. 

VÅRA MANAGEMENTTJÄNSTER:

Kort urval:
- Affärsplan
- Marknadsplan
- Bankkontakter eller kontakt med andra finansiella institutioner
- Controlling
- Finansiell riskanalys
- Investeringskalkyl
- Likviditetsanalys
- Styrelseuppdrag på konsultbasis