VÄLKOMMEN TILL HELIOS CONSULTING AB

DEN PERSONLIGA AFFÄRSBYRÅN

Är du entreprenör? Vill du förstå och ta kontroll över din verksamhet istället för att ibland känna dig som en passiv betraktare och därigenom tvingas agera reaktivt? Vill du få anpassade beslutsunderlag både vad gäller den ekonomiska styrningen och verksamhetens styrning? Vill du förstå hur du och din organisation skall jobba för att skapa optimalt värde i enlighet med ägarnas och styrelsens intentioner?

Då behöver du inte leta längre!

Tre viktiga finansiella Rapporter inom Redovisning.

  • Det huvudsakliga syftet med en god ekonomisk redovisning är inte att endast möta de minimikrav som stipuleras legalt, utan att skapa adekvata och framåtblickande beslutsunderlag för företagets ledning i dess strategiska och operativa styrning. Med Helios Consulting AB tjänster så får kunden alla de verktyg som krävs för att den ekonomiska rapporteringen verkligen utnyttjas i detta syfte. 

Vad är Företagsbildningar för dig ?

  • Många upplever registreringen av ett nytt företag som såväl krånglig, tidsödande och otrygg. Om ni låter oss ta hand om bolagets registrering hos Bolagsverket samt skatteregistreringen hos Skatteverket kan ni känna er trygga i att ert ärende hanteras på ett mycket professionellt, tidseffektivt samt kostnadseffektivt sätt.

Bolagstjänster

  • Eftersom Helios Consulting AB även jobbar med andra tjänsteområden så finns det inom affärsbyrån en stor kunskap om hur olika bolagsändringar påverkar bolaget redovisningsmässigt och skattemässigt. Om Helios Consulting AB får förtroendet att ta hand om era bolagstjänster garanteras en snabb, smidig och professionell hantering hos Bolagsverket där Helios Consulting AB tar hand om all korrespondens med Bolagsverket med flera. 

Vad betyder Affärsutveckling ?

  • Ett företags utvecklingsarbete är alltid tvunget att baseras på en tydligt uppsatt vision, ett konkret mål och en väl utarbetad strategi. Helios Consulting AB bistår ditt företag att formalisera dessa i en affärsplan, som sedan ligger till grund för den fortsatta affärsutvecklingsprocessen. 

Management

  • Under ett företags utvecklingsprocess ställs dess ledning inför en mängd av beslutssituationer. Några av dessa beslut kan vara kritiska för att en redan existerande värdeskapande tillväxt ska fortgå, några kan avgöra företagets fortsatta levnad och andra kan vara nödvändiga för att en värdeskapande process ens ska kunna vara möjlig att initiera. Helios Consulting AB tillhandahåller många av de verktyg som ökar sannolikheten för att rätt beslut fattas vid rätt tidpunkt.

Vad är en bra Bolagsförsäljning?

  • Helios Consulting AB erbjuder nyregistrerade aktiebolag (lagerbolag) med 50 000 kr i aktiekapital. Alla våra lagerbolag är bildade genom kontantemission och vi garanterar att det inte bedrivits någon verksamhet i något av våra lagerbolag. 

Har du koll på bolagets

Helios Consulting AB erbjuder ditt företag detaljerade, digitala rapporter i det tidsintervall just ditt företag behöver. Rapporterna skapas och skickas ut till dig som kund via företagsplatsen. I dessa rapporter får du en tydlig, detaljerad och överskådlig bild av hur det går för ditt företag.

Rapportering sker via Finsit.