VÄLKOMMEN TILL HELIOS CONSULTING

DEN PERSONLIGA AFFÄRSBYRÅN

Är du entreprenör? Vill du förstå och ta kontroll över din verksamhet istället för att ibland känna dig som en passiv betraktare och därigenom tvingas agera reaktivt? Vill du få anpassade beslutsunderlag både vad gäller den ekonomiska styrningen och verksamhetens styrning? Vill du förstå hur du och din organisation skall jobba för att skapa optimalt värde i enlighet med ägarnas och styrelsens intentioner?

Då behöver du inte leta längre!

Redovisning & Rapportering

Det huvudsakliga syftet med en god ekonomisk redovisning är inte att endast möta de minimikrav som stipuleras legalt, utan att skapa adekvata och framåtblickande beslutsunderlag för företagets ledning i dess strategiska och operativa styrning. Med Helios Consultings tjänster så får kunden alla de verktyg som krävs för att den ekonomiska rapporteringen verkligen utnyttjas i detta syfte. 

Företagsbildningar

Många upplever registreringen av ett nytt företag som såväl krånglig, tidsödande och otrygg. Om ni låter oss ta hand om bolagets registrering hos Bolagsverket samt skatteregistreringen hos Skatteverket kan ni känna er trygga i att ert ärende hanteras på ett mycket professionellt, tidseffektivt samt kostnadseffektivt sätt.

Bolagstjänster

Eftersom Helios Consulting även jobbar med andra tjänsteområden så finns det inom affärsbyrån en stor kunskap om hur olika bolagsändringar påverkar bolaget redovisningsmässigt och skattemässigt. Om Helios får förtroendet att ta hand om era bolagstjänster garanteras en snabb, smidig och professionell hantering hos Bolagsverket där Helios tar hand om all korrespondens med Bolagsverket med flera. 

Affärsutveckling

Ett företags utvecklingsarbete är alltid tvunget att baseras på en tydligt uppsatt vision, ett konkret mål och en väl utarbetad strategi. Helios bistår ditt företag att formalisera dessa i en affärsplan, som sedan ligger till grund för den fortsatta affärsutvecklingsprocessen. 

Management

Under ett företags utvecklingsprocess ställs dess ledning inför en mängd av beslutssituationer. Några av dessa beslut kan vara kritiska för att en redan existerande värdeskapande tillväxt ska fortgå, några kan avgöra företagets fortsatta levnad och andra kan vara nödvändiga för att en värdeskapande process ens ska kunna vara möjlig att initiera. Helios Consulting tillhandahåller många av de verktyg som ökar sannolikheten för att rätt beslut fattas vid rätt tidpunkt.

Bolagsförsäljningar

Helios Consulting erbjuder nyregistrerade aktiebolag (lagerbolag) med 50 000 kr i aktiekapital. Alla våra lagerbolag är bildade genom kontantemission och vi garanterar att det inte bedrivits någon verksamhet i något av våra lagerbolag. 

Har du koll på bolagets

Helios Consulting erbjuder ditt företag detaljerade, digitala rapporter i det tidsintervall just ditt företag behöver. Rapporterna skapas och skickas ut till dig som kund via företagsplatsen. I dessa rapporter får du en tydlig, detaljerad och överskådlig bild av hur det går för ditt företag.