BOLAGSTJÄNSTER

Bolagstjänster

En förutsättning för att bedriva värdeskapande arbete är förmågan till snabb och smidig anpassning av verksamhetens organisatoriska struktur i takt med att förutsättningarna ändras. I detta arbete är en snabb och professionell bolagsärendehantering ett måste för att lyckas. Då Helios Consulting AB även jobbar med andra tjänsteområden, så finns det inom affärsbyrån en stor kunskap om hur olika bolagstjänster påverkar bolaget redovisningsmässigt och skattemässigt. 

Om Helios Consulting AB får förtroendet att ta hand om era bolagstjänster garanteras en snabb, smidig och professionell hantering hos Bolagsverket där Helios tar hand om all korrespondens med Bolagsverket med flera. Merparten av Helios Consulting AB tjänster utförs till fasta priser. För prislista vänligen kontakta oss så berättar vi mer.

BLANKETTHANTERING 

På ett mycket kostnadseffektivt och professionellt sätt samt nästan lika snabbt som den elektroniska hanteringen kan Helios Consulting AB till fasta priser erbjuda följande bolagstjänster:

Öka/Minska aktiekapitalet
Anmälan om extra vinstutdelning
Registrering/avregistrering av bifirma
Nyemission
Fondemission
Uppdatering/Upprättande av aktieböcker och aktiebrev
Aktieförsäljningar i onoterade bolag
Fusioner/Fissioner
Interna aktieöverlåtelser
5:25 Bolag
Aktieägaravtal

För prisuppgift eller frågor kring dessa tjänster vänligen kontakta oss så berättar vi mer.

ELEKTRONISK HANTERING

Då Helios Consulting AB är ombud genom Bolagsverkets ombudstjänst garanteras att ert ärende hanteras med ljusets hastighet och att ni får ett ärendenummer senast 4 timmar efter det att erhållen beställning bearbetats, annars bjuder vi på arvodet.

Genom ombudstjänsten kan Helios Consulting AB utföra följande ändringar:
• Avregistrering /utträde/ byte av revisor samt revisors adress.
• Ändring av firma/räkenskapsår/bolagsordning/säte/styrelsegränser/redovisningsvaluta.
• Nyregistrering/avregistrering bifirma.
• Ändring av adress/företagets adress/företagets e-post/företrädares adress/företrädares e-post.
• Ändring av företrädare/funktion
För prisuppgifter eller frågor vänligen kontakta oss så berättar vi mer.