FÖRETAGSBILDNING

Företagsbildning

En förutsättning för att du som entreprenör skall lyckas med ditt företagande är att valet av företagsform är anpassat efter verksamhetens art, storlek och risk. Innan en affärsidé omsätts i en konkret företagsform måste en medvetenhet finnas om vilka juridiska, bokföringsmässiga samt skattemässiga krav som ställs på den enskilde företagaren som fysisk person. Har ni en affärsidé, men inte riktigt vilken företagsform ni skall driva och hur ni får den mest värdeskapande starten på ert entreprenörskap, så är vår kurs, "Att driva eget" nästintill omistlig!

När man sedan kommit så långt att man vet vilken företagsform man vill använda och varför, så följer den faktiska registreringen vilken många upplever som såväl krånglig, tidsödande och otrygg! Då kan det vara skönt att ha ett "bollplank" som Helios Consulting AB att vila mot. Om ni låter oss ta hand om bolagets registrering hos Bolagsverket samt skatteregistreringen hos Skatteverket kan ni känna er trygga i att ert ärende hanteras på ett mycket professionellt, tidseffektivt samt kostnadseffektivt sätt. Vill ni ha en mycket gynnsam och värdeskapande start på ert företagande? 

Låt då oss trycka på knappen.

 

AKTIEBOLAG

Aktiebolag är den vanligaste företagsformen idag och det minsta kravet på aktiekapitalet uppgår till 50 000 kr. Från och med den första november 2010 behöver flertalet aktiebolag inte ha någon invald revisor. 

Utöver vår nybildningstjänst, så säljer Helios Consulting AB även nyregistrerade aktiebolag som lagts på lager: lagerbolag. Istället för att behöva vänta på att Bolagsverket registrerat bolaget kan man därmed få ett färdigregistrerat bolag på dagen. Låter det intressant klicka här.

ENSKILD FIRMA

Den enskilda firman lämpar sig för dig som vill mjukstarta din verksamhet och samtidigt till viss del vara anställd för att se om affärsidén bär sig. Företagsformen kan även vara ett alternativ för dig som tycker att det verkar krångligt med ett aktiebolag, med låneförbud och annat, och kanske inte har 50 000 kr att minst sätta in som aktiekapital. För dig kan enskild firma vara ett alternativ. 

Det är viktigt att noggrant sätta sig in i vilket ansvar och vilka risker som medföljer en enskild firma, där näringsidkaren som fysisk person även borgar för firmans egna skulder. 

EKONOMISK FÖRENING/BOSTADSRÄTTSFÖRENING

I samband med nybildnings- eller ombildningsförfarande till bostadsrättsförening kan Helios Consulting AB utgöra en viktig samarbetspartner som bistår med registrering och budgetering.

Helios Consulting AB erbjuder även breda ekonomiska förvaltningstjänster för bostadsrättsföreningar, som individuellt anpassas för att ge optimerat värde.

HANDELSBOLAG/KOMMANDITBOLAG

Dessa företagsformer passar dig som tillsammans med en kompanjon kommit fram till att du vill testa om er affärsidé bär sig, men precis som den enskilda företagaren tycker att det verkar krångligt med aktiebolag eller inte har 50 000 kr i startkapital. Oavsett om man väljer att registrera ett handelsbolag eller kommanditbolag, så är det viktigt att veta vilka risker man då utsätter sig som fysisk person.