BOLAGSFÖRSÄLJNINGAR

Bolagsförsäljningar

HELIOS CONSULTING AB - DEN VÄRDESKAPANDE BOLAGSPARTNERN 

LAGERBOLAG 4 990 KR

Helios Consulting AB erbjuder nyregistrerade aktiebolag(lagerbolag) med 50 000 kr i aktiekapital. Alla våra lagerbolag är bildade genom kontantemission. Vi garanterar att det inte bedrivits någon verksamhet i något av våra lagerbolag. Vi vänder oss till de entreprenörer som inte har tid eller ork att sätta sig in i all dokumentation som krävs för att registrera ett aktiebolag samt ställer höga krav på kompetens och seriositet. Vi vänder oss också till de som av koncernmässiga skäl med kort varsel behöver komma över ett oanvänt bolag. För Helios Consulting AB utgör försäljningen av lagerbolag endast fas 1 i vår förädlingsprocess av tjänster. Förutom försäljning av lagerbolag erbjuder Helios Consulting AB ett fullständigt stöd när det gäller bolagets verksamhetsstyrning både på såväl operativ som strategisk nivå. Detta inkluderar bland annat redovisning och rapportering eller proaktiv ekonomistyrning som vi valt att kalla det.

Hur går det då till att köpa lagerbolag via Helios Consulting?

  1. Vi skickar vårt beställningsdokument till beställarens angivna e-postadress. Vid behov går vi igenom dokumentet tillsammans.
  2. Ni bifogar beställningsdokumentet via mail tillsammans med bekräftelse på våra villkor (Avbrutet köp faktureras beställaren motsvarande 1 000 kr ex moms/bolag).
  3. Vi upprättar alla handlingar.
  4. Vi skickar påtecknade handlingar  via mail och post.
  5. Beställaren går till Banken och sätter in aktiekapitalet samt reglerar vår faktura. Kvar på bolagets konto finns då (50 000 -4 990 (+moms)-2 900 (Bolagsverkets avgifter))=40 863 kr.
  6. Beställaren signerar och postar instruerade handlingar till oss tillsammans med kvittens på betalning och bankintyg.
  7. Vi skickar alla handlingar till Bolagsverket och bevakar ärendet.
  8. När Bolagsverket registrerat ärendet skickar vi en Bolagspärm i pdf där alla nödvändiga handlingar återfinns.

Skatte- och avgiftsanmälan

Helios Consulting AB kan även bistå med upprättande av skatte- och avgiftsanmälan för skatteregistrering hos Skatteverket. Vårt arvode för denna tjänst är 500 kr/ex moms/anmälan.