Vårt affärskoncept

Små och medelstora företag är sällan strategiskt eller operationellt anpassade för att hantera de ökande krav på proaktiv anpassning som dagens komplexa och hårt konkurrensutsatta marknad ställer på företag med tydliga tillväxtambitioner. Tills nu har värdeskapande och proaktiva affärstjänster främst varit förbehållna större aktörer som redan avancerat i sin utvecklingsprocess, det vill Helios Consulting ändra på.

Med det helhetsgrepp som Helios tar på sina kunder, där kundens strategiska och operationella nuläge identifieras samt en tydlig kvantifierbar och utvärderingsbar handlingsplan utarbetas, blir Helios Consulting en unik aktör på marknaden. Helios arbetsmetodik präglas dessutom av en skalbarhetstanke, där det relativa värdet för dess kunder alltid går i takt med kundens storlek. På så vis kan Helios Consulting, på ett för kunden alltid fördelaktigt sätt, erbjuda värdeskapande tjänster med ett fokus på små- och medelstora företag.

Med Helios Consulting får ditt företag en unik samarbetspartner som anpassar sina tjänster för optimalt värde i just ditt företag!


Utbud av värdeskapande tjänster

Helios Consultings utbud av värdeskapande tjänster omfattar de områden som ofta är som mest kritiska i ett företags tilläxtprocess:

- Managementtjänster - exempelvis finansiell riskanalys och controlling ger företagets ledning adekvata beslutsunderlag i arbetet att föra verksamheten framåt.
-Utbildningstjänster/kurser - Kurser som "Att driva eget" och "Värdefrämjande styrelsearbete" tillför nödvändig insikt för ett framgångsrikt företagande.
-Redovisning & Rapportering - som ger de nödvändiga verkygen för ett framåtblickande entreprenörskap.
-Försäljning av nya och gamla bolag - skapar de bästa förutsättningarna för en gynnsam start.
-Snabba och effektiva tjänster inom bolagsärendehantering.

Helios Consulting - Bakgrund

Helios Consulting är en affärsbyrå belägen i centrala Stockholm. Sättet Helios förpackar sina tjänster på i dess affärsmodell är helt unik i företagarsverige!

- Grundarna är två entreprenörer, tillika civilekonomer, med mångårig erfarenhet av affärsutveckling, redovisning och rapportering, controlling, bolagsöverlåtelser, bolagsärendehantering och ekonomichefsuppdrag. I sina tidigare roller på marknaden har de upplevt att det finns ett akut behov av en mer anpassad, affärsinriktad och värdeskapande rådgivning för dagens små och medelstora företag.

Senaste nyheter

Nedan finns de senaste nyheterna från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF

2013-05-21

Reko Byråstöd

Copyright © Helios Consulting 2011 | Producerad av konsulterna.nu