Våra kurser

Beroende på vilken fas, vilka behov och vilken del av er verksamhet Helios Consulting analyserar, så kommer behovet av kunskap, rådgivning, verktyg och genomförandestöd att variera!

Oavsett vilka utmaningar du som entreprenör ställs inför, vill vi på Helios Consulting med vårt kursutbud hjälpa dig att stå bättre rustad och förhoppningsvis hjälpa dig att undvika de fallgropar som många av dina branschkollegor olyckligtvis kliver ned i. Vårt kursutbud varierar därför beroende på var i företagets liv just ditt företag befinner sig i.
Genom kurserna hoppas vi kunna täcka kunskapsbehovet hos ditt företag oavsett var i utvecklingsprocessen det befinner sig.

Helios Consulting erbjuder för närvarande följande kurser:
"Att driva eget"
"Värdefrämjande styrelsearbete"
 


Värdefrämjande styrelsearbete

I ett aktiebolag måste bolagets styrelse bestå av minst en ledamot och en suppleant. I ett enmansbolag är det därför mycket vanligt att man sätter in en släkting eller nära vän i styrelsen trots att dessa saknar kunskap om bolagets verksamhet eller i övrigt inte har något värdeskapande att bidra med till bolagets tillväxt!

För att tydliggöra nyttan och de möjligheter som skapas med en väl sammansatt och dynamisk styrelse har Helios utformat kursen ”Värdefrämjande styrelsearbete”. Där förklaras hur en väl sammansatt styrelse med tillhörande styrelsearbete kan användas för att långsiktigt skapa värde i alltfrån enmansbolag till större bolag.

För mer information vänligen kontakta oss så berättar vi mer.

Att driva eget

Denna kurs är för dig som nu äntligen kommit till den punkten i ditt liv när det faktiskt är dags att omsätta den där tanken,
affärsidén eller uppfinningen som du så länge gått och grunnat på eller för dig som nyss
kommit igång med din verksamhet men bara känner ett stort kaos.

För er har Helios nu tagit fram kursen "Att driva eget". Här tillhandahålls kunskapen och verktygen för ett målinriktat och värdefrämjande företagande!

Detta innebär bland annat följande:
- Affärsplan, marknadsplan?
- Företagsform?
- Uppstartskostnad samt den privata ekonomin?
- Balans-resultat - likviditetsbudget ?
- Viktigt att tänka på inför uppstart ?

För mer information vänligen kontakta oss så berättar vi mer.

Senaste nyheter

Nedan finns de senaste nyheterna från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF

2013-05-21

Reko Byråstöd

Copyright © Helios Consulting 2011 | Producerad av konsulterna.nu